Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Blogy a zpravodajství

Blogy významných osobností české informatiky a relevantní zpravodajské weby zaměřené na problematiku vědy

Zpravodajské weby

Blogy