Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Časopisy

V této sekci jsou k dispozici základní údaje o impaktovaných časopisech, které jsou ve Web of Science řazeny v subkategoriích spadajících pod "COMPUTER SCIENCE", resp. v dalších relevantních kategoriích. Zobrazované informace byly získány z WOS a otevřených zdrojů, jako např. DBLP či ResearchGate.

Vyhledávání

Klíčové slovo:
 

Výpisy

Informatické časopisy, v nichž čeští výzkumníci nejčastěji publikují

2015(zpracovováno podle dat k 31.1.2016 na základě dat z RIV, kód oboru IN)

 1. International Journal on Biomedicine and Healthcare
 2. Systémová integrace
 3. Information Sciences
 4. Theoretical Computer Science
 5. Soft computing
 6. International Science Index
 7. Lecture Notes in Computer Science
 8. Data Security Management
 9. Pattern Recognition Letters
 10. Neurocomputing

2014

 1. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
 2. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
 3. Data Security Management
 4. Advances in Intelligent Systems and Computing
 5. E-Bezpečí Kyberšikana
 6. Global Journal on Technology
 7. Przeglad Elektrotechniczny
 8. Neural Network World
 9. Systémová integrace
 10. Theoretical Computer Science

2013

 1. Lecture Notes in Computer Science
 2. Bulletin SKIP
 3. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
 4. UMAP 2012
 5. Data migration between document-oriented and relational databases
 6. Lupa
 7. International Journal of Mathematics and Computers in Simulation
 8. Systémová integrace
 9. Aplimat - Journal of Applied Mathematics
 10. Kybernetika