Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Centra transferu technologií a inovační centra

Odkazy na stránky pracovišť, které se angažují v transferu technologií

Centra transferu technologií přidružená k akademickým institucím

Inovační centra