Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu OPERATIONS RESEARCH

Oficiální název časopisu: OPERATIONS RESEARCH
Zkratky:
JCR zkratka: OPER RES
JCR stránka: www
ISO zkratka: Oper. Res.
Nakladatel: INFORMS
ISSN: 0030-364X
Odkaz do ResearchGate: www