Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS

Oficiální název časopisu: INDUSTRIAL MANAGEMENT & DATA SYSTEMS
Zkratky:
JCR zkratka: IND MANAGE DATA SYST
JCR stránka: www
ISO zkratka: Ind. Manage. Data Syst.
Nakladatel: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED
ISSN: 0263-5577
Odkaz do ResearchGate: www