Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu MILITARY OPERATIONS RESEARCH

Oficiální název časopisu: MILITARY OPERATIONS RESEARCH
Zkratky:
JCR zkratka: MIL OPER RES
JCR stránka: www
ISO zkratka: Mil. Oper. Res.
Nakladatel: MILITARY OPERATIONS RESEARCH SOC
ISSN: 0275-5823
Odkaz do ResearchGate: www