Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu RAIRO-OPERATIONS RESEARCH

Oficiální název časopisu: RAIRO-OPERATIONS RESEARCH
Zkratky:
JCR zkratka: RAIRO-OPER RES
JCR stránka: www
ISO zkratka: Rairo-Oper. Res.
Nakladatel: CAMBRIDGE UNIV PRESS
ISSN: 0399-0559
Odkaz do ResearchGate: www