Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu Intelligent Automation and Soft Computing

Oficiální název časopisu: Intelligent Automation and Soft Computing
Zkratky: IASC
JCR zkratka: INTELL AUTOM SOFT CO
JCR stránka: www
ISO zkratka: Intell. Autom. Soft Comput.
Nakladatel: AUTOSOFT PRESS
ISSN: 1079-8587
Domovská stránka: www
Odkaz do ResearchGate: www