Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS

Oficiální název časopisu: NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS
Zkratky:
JCR zkratka: NETW SPAT ECON
JCR stránka: www
ISO zkratka: Netw Spat. Econ.
Nakladatel: SPRINGER
ISSN: 1566-113X
Odkaz do ResearchGate: www