Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu Current Computer-Aided Drug Design

Oficiální název časopisu: Current Computer-Aided Drug Design
Zkratky: CCADD
JCR zkratka: CURR COMPUT-AID DRUG
JCR stránka: www
ISO zkratka: Curr. Comput.-Aided Drug Des.
Nakladatel: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD
ISSN: 1573-4099
Domovská stránka: www
Odkaz na obsah: www
Odkaz do ResearchGate: www