Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Detail časopisu Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments

Oficiální název časopisu: Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments
Zkratky: JAISE
JCR zkratka: J AMB INTEL SMART EN
JCR stránka: www
ISO zkratka: J. Ambient Intell. Smart Environ.
Nakladatel: IOS PRESS
ISSN: 1876-1364
Domovská stránka: www
Odkaz do DBLP: www
Odkaz do ResearchGate: www