Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Bořivoj Melichar- detail pracovníka

Jméno: Bořivoj Melichar
Titul před jménem: prof. Ing.
Titul za jménem: DrSc.
DBLP záznam: odkaz