Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Poskytovatelé grantových podpor

Informace týkající se poskytovatelů grantových podpor pro VaVaI. Data jsou čerpána převážně z příslušné sekce ISVAV a webových stránek jednotlivých poskytovatelů.

Základní poskytovatelé

Resortní a ostatní poskytovatelé

Další poskytovatelé v ČR

Zahraniční a nadnárodní poskytovatelé

Interní grantové soutěže českých VŠ (převážně studentské)

Ostatní

Aktuálně

MPO

SoMoPro

NF Neuron

MŠMT

Visegrad Fund