Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Centrum informačních technologií (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

Název pracoviště: Centrum informačních technologií
Domovská stránka: web
Nadřazená instituce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Podřízené instituce: