Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Research group VERIF (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava > Fakulta elektrotechniky a informatiky)

Název pracoviště: Research group VERIF
Domovská stránka: web
ACM klasifikace: F.1 (COMPUTATION BY ABSTRACT DEVICES), F.4.3 (Formal Languages)
Nadřazená instituce: Fakulta elektrotechniky a informatiky