Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Informatické konference doma i ve světě

Informace o informatických konferencích byly čerpány především z databáze DBLP a ze stránek akademických institucí v ČR.

Zavedené informatické a související semináře