Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Významní informatičtí pracovníci v akademické sféře v ČR

Mezi významné informatické pracovníky jsou zařazeni nositelé titulů doc., prof., DrSc. či DSc. a dále řešitelé informatických projektů evidovaných v ISVAV.