Data a informace o akademické informatické komunitě v ČR

Soutěže, semináře a ceny pro studenty a doktorandy

Národní a regionální soutěže, semináře a ceny pro studeny zaměření na informatiku a IT

Olympiády a soutěže odborné činnosti (SŠ)

Soutěže odborné činnosti (VŠ)

Soutěže diplomových a dizertačních prací

Korespondenční semináře spjaté s informatikou